Regulamin

» Regulamin

Informacje ogólne


Sklep internetowy działający pod adresem sklep.poldrex.pl prowadzony jest przez firmę Poldrex PPHU Dariusz Baran z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Koszalińska 31 A-I, NIP: PL6721271152, REGON: 330566163.


Ochrona danych osobowych


1. Dane przekazywane firmie Poldrex przez klientów są wykorzystywane jedynie w celu:
  • realizacji zamówienia złożonego przez sklep internetowy, telefonicznie lub mailowo.
  • analizy obecnych i przyszłych zamówień i przewidywania potrzeb klienta poprzez analizę złożonych zamówień i dodatkowych informacji udzielonych przez klienta dotyczących jego działalności.
2. Dane użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Klient ma prawo zmiany swoich danych w sklepie internetowym poprzez panel klienta (sklep.poldrex.pl/myaccount) lub poprzez kontakt z konsultantem.


Opisy i zdjęcia produktów


1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na sklepie sklep.poldrex.pl, kierowane do klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.


Ceny i wycena


1. Dany produkt może posiadać cenę wyrażoną w polskich złotych (PLN lub zł), dolarach amerykańskich (USD lub $) oraz w euro (EUR lub €).
2. Każdy produkt może mieć przypisaną cenę do danej ilości towaru. Cena zostanie wyświetlona po dodaniu określonej ilości produktu do koszyka.
3. Jeżeli dla wybranej ilości produktu nie zdefiniowano ceny to zamówienie na ten produkt staje się zapytaniem na ofertę cenową, którą klient po odczytaniu może akceptować lub odrzucić nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji.


Zamówienia


1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez stronę sklep.poldrex.pl, telefonicznie lub mailowo, przy czym nie ma możliwości śledzenia zamówienia i jego statusów, jeżeli było ono złożone inną metodą niż przez adres sklep.poldrex.pl
2. W przypadku potrzeby dokonania wyceny dla danej ilości zamawianego produktu po przedstawieniu ceny klientowi może on ją zaakceptować potwierdzając złożenie zamówienia.
3. Za zamówienie założone uważa się zamówienie przyjęte do realizacji. Firma Poldrex zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych.


Płatność


1. Złożenie zamówienia przez klienta oraz przyjete do realizacji zobowiązuje klienta do dokonania zaliczki na podstawie dokumentu księgowego przesłanego przez pracownika firmy Poldrex PPHU, stanowiącego część kwoty ogólnej sumy zamówienia złożonego przez klienta. Pozostała kwota za złożone zamówienie musi zostać zapłacona na podstawie dokumentu wystawionego przez pracownika najpóźniej do momentu wyjazdu zamówionego towaru do klienta.
2. Płatność dokonywana jest przelewem bankowym na konto bankowe firmy Poldrex PPHU Dariusz Baran podane na dokumencie księgowym przekazanym klientowi. Poldrex PPHU może ustalić z klientem indywidualne metody i warunki płatności.


Dostawa


1. Dostawa realizowana jest za pomocą samochodów ciężarowych, busów i kurierami różnych firm. Klient jest zobowiązany zapewnić dojazd dowolnemu rodzajowi pojazdu do miejsca rozładunku. Klient jest również zobowiązany do dokonania rozładunku towaru w miejscu rozładunku.
2. W przypadku niemożliwości dojazdu samochodu w wyznaczone przez klienta miejsce rozładunek może nastąpić w najbliższym możliwym punkcie.
3. W przypadku zmiany miejsca rozładunku klient może zostać obciążony kwotą wynikającą z różnicy w kosztach transportu pomiędzy tymi dwoma miejscami.
4. Koszt dostawy towaru jest wliczony w końcową cenę produktu.


Postanowienia końcowe


1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stronie sklep.poldrex.pl i obowiązuje na czas nieokreślony.
4. Podmiot prowadzący sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez informowania to tych zmianach.